מדיניות פרטיות

 This is important. Please read carefully. When you fill in our registration forms you trust us with your information. This Privacy Policy explains what data we collect, why we collect it, and what we do with it.

When filling in our registration forms on this site and/or on Facebook, your details will be retained by us, as well as the date and hour of registration.

These details and any of the information you provided as mentioned above, will not be transferred to a third party, unless we are required to do so by law or for the purpose of stopping malicious use of one or more of our services.

From time to time we send our customers general updates and professional information via Email. You may request at any point in time to cease receiving these updates

By using this website, you agree that you have read our privacy policy and agree to it. Should changes to this policy be made, they will be updated on this page.

We would appreciate receiving your comments and feedback on the 'contact form' found on the website.מידע הנאסף באתר זה משמש אותנו לצרכי בקרה ומעקב, וכן לצורך שיפור חוויית הגלישה. 
במסגרת הגלישה באתר נאסף מידע סטטיסטי בלבד כמו מעקב אחר מספר המבקרים באתר וכדומה. 

בהרשמתך לאחד מטפסי ההרשמה שלנו באתר זה ו/או בפייסבוק, נשמרים הפרטים אשר הזנת, וכן תאריך ושעת ההרשמה.
פרטים אלו וכן המידע המוזכר לעיל לא יועבר לצד שלישי, אלא על-פי דרישת בעל סמכות כחוק, או לצורך הפסקה ו/או מניעת שימוש לרעה באחד או יותר משירותנו.

ללקוחותנו נשלחים מעת לעת עדכונים כלליים ומידע מקצועי בדיוור באמצעות המייל. בכל עת ניתן לבקש שלא לקבל עדכונים מסוג זה בעתיד. 

בשימושך באתר זה, הנך מאשר/ת את מדיניות הפרטיות שלנו ומעצם השימוש באתר הנך מסכים לה. שינויים במדיניות זו, אם יחולו, יתעדכנו בעמוד זה.
נשמח לקבל תגובות והערות באמצעות טופס צור קשר